Kamogawa
鴨川

Summer
Yuka Yuka Yuka Yuka
Bitween Shijouoohashi  and Sanjouoohashi